Praktijk voor relatietherapie / gezinstherapie en coaching

Gerard Heersmink, systeemtherapeut

Even voorstellen

Vanaf 1978 ben ik werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Zowel binnen de basis- als specialistische GGZ heb ik veel werkervaring. De laatste jaren heb ik gewerkt als systeemtherapeut (partnerrelatie/ gezinstherapeut) binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg. In 2012 heb ik mijn opleiding tot systeemtherapeut afgerond en ben geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor relatie en Gezinstherapie) Mijn ervaring ligt zowel op het gebied van partnerrelatie therapie als gezinstherapie. Hiernaast ben ik BIG geregistreerd.

Relatietherapie en gezinstherapie

Tussen partners en binnen het gezin kan op sommige momenten negatief gedrag/communicatie ontstaan. Hierdoor neemt de onderlinge afstand toen en de vertrouwde veiligheid en betrokkenheid binnen de relatie vermindert. Veelal zijn er meerdere redenen waardoor dit kan ontstaan. De eigen achtergrond en opvoeding, maar ook andere gebeurtenissen uit het verleden spelen vaak een rol. Tevens vraagt een relatie/gezin ook iedere keer om aanpassingen aan nieuwe omstandigheden. Je krijgt mogelijk samen kinderen, veranderingen van werk, verhuizingen, traumatische gebeurtenissen enz. geven nogal eens spanningen. Het lukt niet altijd deze samen te delen en op te lossen.

Relatietherapie en gezinstherapie zijn vormen van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling. Deze vorm van therapie is gericht op het verbeteren van de relatie en of onderlinge communicatie binnen het gezin. Hierbij is het van belang dat er overeenstemming is de problemen die zich voordoen. Hierna kunnen de mogelijkheden onderzocht kunnen worden om de omgang met elkaar te verbeteren en veiligheid en betrokkenheid te vergroten. Rekeninghouden met onderlinge verschillen in beleving. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om een manier te vinden elkaar te begrijpen en te accepteren dat er verschillen zijn.

Als systeemtherapeut richt ik me op jullie manier van communiceren. Hoe beïnvloeden jullie elkaar en welke gewoontes heb je hierin met elkaar ontwikkeld. Gedurende de behandeling wordt je meer bewust van de onderlinge reacties en begrijp je steeds beter hoe je elkaar onderling beïnvloed.
In de vervolgstap richten we ons meer op het veranderen van de manier van omgaan of de manier waarop je tegen de ontstane problemen aankijkt. Hierbij gaat het om te leren met de verschillen tussen elkaar om te gaan en deze te accepteren of zelfs te waarderen.

Zelf stel ik me “meervoudig partijdig” op. Dit betekent dat ik met de belangen van iedereen rekening zal houden. Verder maken we vooraf afspraken zodat het voor iedereen veilig is zich te uiten vanuit zijn eigen belevings- /gedachten wereld.

Het vraagt een gezamenlijke inspanning. Het maakt de verandering sterker en meer gedragen als je weet dat de ander ook meedoet. Hierdoor kan de balans en betrokkenheid in het gezin of de relatie hersteld worden.

Coaching

Naast relatietherapie bied ik relatiecoaching of individuele coaching aan. Hierbij is het van groot belang dat iemand hier zelf voor kiest. Bij coaching proberen we de potentiele kwaliteiten van iemand naar boven te halen. Verder gaan we onderzoeken wel doelen haalbaar zijn. Door de je blijvend te bevragen, vergroot je het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn. Als gecoachte wordt uitgedaagd na te denken over zichzelf. Zodat je meer bewust wordt van mogelijkheden en grenzen.Naast therapie bied ik relatie coaching of individuele coaching aan. Hierbij is het van groot belang dat iemand hier zelf voor kiest. Bij coaching proberen we de potentiele kwaliteiten van iemand naar boven te halen. Verder gaan we onderzoeken wel doelen haalbaar zijn. Door de je blijvend te bevragen, vergroot je het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn. Als gecoachte wordt uitgedaagd na te denken over zichzelf. Zodat je meer bewust wordt van mogelijkheden en grenzen.

Contact

P.R.G. Heersmink
Jupiterplein 3
7771 XT Hardenberg
(praktijk Mayke de Klerk, achterzijde van de Spar supermarkt)

Vul onderstaand contactformulier in en ik reageer zo snel mogelijk.

Wil je telefonisch contact dan kun je me bereiken op: 06-15241101

BIG nr: 39009646830
Lid nr: NVRG 12661
KvK nummer: 72962011


Kosten en vergoedingen

Per gesprekssessie van 50 minuten reken ik € 95,–.

Systeemtherapie wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Vaak is hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor zelfstandigen en ZZP-ers geldt dat zij via de belasting een deel van de gemaakte kosten voor coaching kunnen verrekening.