Praktijk voor relatie-/gezinstherapie en coaching

Gerard Heersmink, systeemtherapeut

Even voorstellen

Vanaf 1978 ben ik werkzaam in de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Zowel binnen de basis- als specialistische GGZ heb ik veel werkervaring. De laatste jaren heb ik gewerkt als systeemtherapeut (partnerrelatie/ gezinstherapeut) binnen de specialistische geestelijke gezondheidszorg. In 2012 heb ik mijn opleiding tot systeemtherapeut afgerond en ben geregistreerd lid van de NVRG (Nederlandse Vereniging voor relatie en Gezinstherapie) Mijn ervaring ligt zowel op het gebied van partnerrelatie therapie als gezinstherapie. Hiernaast ben ik BIG geregistreerd.

Relatie- gezinstherapie

In de wisselwerking tussen partners en binnen het gezin kunnen negatieve patronen van gedrag/communicatie ontstaan waardoor de onderlinge afstand toeneemt en de intimiteit/veiligheid binnen de onderlinge relatie vermindert. Hiervoor zijn meerdere redenen aan te wijzen. Eigen achtergrond, opvoeding en verleden spelen hierbij vaak een rol. Maar een relatie/gezin vraagt ook iedere keer om nieuwe aanpassingen. Je krijgt mogelijk samen kinderen, veranderingen van werk, verhuizingen, traumatische gebeurtenissen enz. geven veelal spanningen en het lukt niet altijd goed deze samen te delen en op te lossen.

Relatie- en gezinstherapie zijn vormen van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd deel te nemen aan de behandeling. Deze vorm van therapie is gericht op het verbeteren van de partnerrelatie en/of onderlinge relatie/communicatie binnen het gezin. Hierbij is het van belang dat alle betrokkenen het eens zijn over wat zich als probleem voor doet, zodat de mogelijkheden onderzocht kunnen worden om de omgang met elkaar te verbeteren, waardoor problemen worden besproken/opgeheven of anders beleeft kunnen worden. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar om een manier te vinden elkaar te begrijpen en te accepteren dat er verschillen zijn.

Als systeemtherapeut richt ik me op jullie manier van communiceren. Hoe beïnvloeden jullie elkaar en welke gewoontes heb je hierin met elkaar ontwikkeld. Gedurende de behandeling wordt je meer bewust van de onderlinge reacties en begrijp je steeds beter hoe je elkaar onderling beïnvloed.
In de vervolgstap richten we ons meer op het veranderen van de manier van omgaan of de manier waarop je tegen de ontstane problemen aankijkt. Hierbij gaat het om te leren met de verschillen tussen elkaar om te gaan en deze te accepteren of zelfs te waarderen.

Zelf stel ik me “meervoudig partijdig” op. Dit betekent dat ik met de belangen van alle betrokkene rekening zal houden. Verder maken we vooraf afspraken zodat het voor iedereen veilig is zich te uiten vanuit zijn eigen belevings- /gedachtenwereld.

Het vraagt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Dit maakt de verandering krachtig en je weet dat de ander ook meedoet. Hierdoor kan de balans en betrokkenheid in het gezin of de relatie weer hersteld worden.

Coaching

Naast therapie bied ik relatie coaching of individuele (wandel) coaching aan. Bij coaching is het net als bij therapie van belang dat iemand hier zelf voor kiest. Het woord coaching gebruiken we om potentiele kwaliteiten naar boven te halen en te onderzoeken of een gesteld doel haalbaar is. Door de juiste vragen te stellen, vergroot je het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn. De gecoachte wordt uitgedaagd na te denken over zichzelf. Zodat hij zich bewust wordt van zijn (on)mogelijkheden. Om resultaat te halen is het stellen van een duidelijk doel noodzakelijk.

Samenwerking tussen coach en gecoachte is een voorwaarde voor verandering. Hierbij ligt het initiatief bij de gecoachte. Hij maakt de keuzes voor de te zetten stappen en wanneer die het beste genomen kunnen worden. De gecoachte blijft verantwoordelijk voor zijn eigen ontplooiing en groei. De coach is hierin grotendeels volgend. Hij luistert en stelt de juiste vragen. Hij onderzoekt samen met de gecoachte de opties en dillema’s. Hierbij wordt een onderzoekende niet oordelende houding aangenomen, die ruimte laat voor ontwikkeling van de gecoachte.

Zelf geef ik er de voorkeur aan met de gecoachte te wandelen. Dit geeft ruimte, je zit niet opgesloten tussen 4 muren, dit wordt vaak als prettig en minder confronterend ervaren. Door te wandelen ben je fysiek bezig en je kun je op een ontspannen manier onderzoeken wat nodig is (je hoofd leegmaken). Grote denkers als Nietzche en Kant wandelden veel om vrij te kunnen denken.

Contact

P.R.G. Heersmink
Kasteel 2b
7741 GD Coevorden
(achterzijde van de Rabobank)

Vul onderstaand contactformulier in en ik reageer zo snel mogelijk.

Wil je telefonisch contact dan kun je me bereiken op: 06-15241101

BIG nr: 39009646830
Lid nr: NVRG 12661
KvK nummer: 72962011


Kosten en vergoedingen

Per gesprekssessie van 50 minuten reken ik € 95,- ex. BTW.

Systeemtherapie wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw ziektekostenpolis. Vaak is hiervoor een verwijzing van de huisarts nodig.

Voor zelfstandigen en ZZP-ers geldt dat zij via de belasting een deel van de gemaakte kosten voor coaching kunnen verrekening.